Home : Werkdruk en werkstress : Wat is werkdruk en werkstress?

Wat is werkdruk en werkstress?


We spreken van werkdruk wanneer de eisen die het werk stelt aan een medewerker niet in balans zijn met en de mogelijkheden die een medewerker heeft om het werk goed uit te voeren (TNO, 2012). Een disbalans is altijd negatief. Het betekent dat het werk niet af komt, of dat de kwaliteit niet in orde is. Daar hebben zowel werkgevers als werknemers last van. Bovendien kan werkdruk, als het te lang aanhoudt, uitmonden in werkstress, met mogelijk uitval en verzuim als gevolg.

Werkdruk en werkstress duiden niet op een tekortkoming bij individuele werknemers, maar op organisatorische problemen.

Werkdruk kent verschillende oorzaken. Deze kunnen gelegen zijn in de inhoud van het werk, de context van het werk en de (regel)mogelijkheden van een werknemer om invloed uit te oefenen op het werk. De oorzaken van werkdruk en werkstress zijn in onderstaand figuur weergegeven. (Klik op het figuur voor een grotere weergave.)


Figuur 1 Werkdruk
(Bron: TNO)

Bij het al dan niet ontstaan van werkdruk en werkstress speelt ook de sociale context van een werknemer een belangrijke rol. Dit betreft onder andere de ondersteuning van collega’s of leidinggevenden; intimidatie, discriminatie of agressie op het werk; en de balans tussen werk en privé.

Al deze factoren, inclusief werkdruk en werkstress, worden onder de noemer Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) geschaard.

Zie ook: