Home : Werkdruk en werkstress : Waarom zijn deze belangrijk?

Waarom zijn deze belangrijk?

Het belang van de aanpak van stress

Er zijn verschillende redenen voor het aanpakken van werkdruk, stress en andere psychosociale risico’s:

  • Psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen voorkomen, zoals burn-out, depressie, hart- en vaatziekten;
  • Het is volgens de arbeidsomstandighedenwet verplicht: “De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting” (artikel 3.2).
  • Goed werkgeverschap: “Ik vind dat het mijn plicht is als goed werkgever, om alles te doen dat in mijn mogelijkheid ligt om te voorkomen dat mijn medewerkers stressklachten krijgen van hun werk”.
  • Kosten voor de organisatie: werkstress en werkdruk zijn onder andere gerelateerd aan een hoger ziekteverzuimpercentage, slechtere bedrijfsprestaties, arbeidsongevallen, en 'presenteïsme' (werknemers die naar hun werk gaan hoewel ze ziek zijn en niet effectief kunnen functioneren).
Positief is echter dat u, door een goede psychosociale werkomgeving te scheppen, ervoor zorgt dat werknemers gezond en productief zijn. Als u werkgerelateerde stress en psychosociale risico's met succes aanpakt, zal uw medewerkers zich goed voelen. De betrokkenheid, de inzet en de innovatieve activiteit van werknemers zullen toenemen. Een positieve werkomgeving helpt bovendien om oudere- en meer ervaren werknemers voor het bedrijf te behouden en vervroegd pensioen te voorkomen.