Home : Partners : Campagnepartners

Campagnepartners

Wie zijn de campagnepartners?

Campagnepartners zijn partners die het belang van de aandacht voor veilig en gezond werken, en specifiek psychosociale arbeidsbelasting onderstrepen en bereid zijn medewerking te verlenen aan de doelen en activiteiten van de campagne.

Overzicht op alfabet (voor een overzicht van de logo's zie onderaan de homepage)

 • AWVN (Advies, Informatie, Netwerk voor Werkgevers)

 • De Baak (Instituut voor leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling)

 • Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf

 • BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk)

 • CAOP (kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein)

 • EVO (Ondernemersvereniging Eigen Vervoerders Organisatie)

 • EVPT (Expertisecentrum Veilig Publieke Taak)

 • FCB (Fonds Collectieve Belangen)

 • FNV Formaat (Trainings- en adviesbureau voor medezeggenschap, vakbonden en werknemers)

 • InRetail

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

 • LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen)

 • OVAL (Organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan)

 • SBD (Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche)

 • STL (Sectorinstituut Transport en Logistiek)

 • Stichting Arbo Flexbranche (Arbo-informatie voor uitzendkachten, uitzendbureau's en inleners)

 • VOION (Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voortgezet onderwijs)

 • Zestor (Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds HBO)


Wat kan de campagne de campagnepartners bieden?
Vanuit de campagne ‘Herken de druppel: check je werkstress’ kunnen een aantal componenten gefaciliteerd worden:

 • Verwijzing naar organisatie en bedrijf (naam, link naar website en mogelijk logo) op de campagne website en via sociale media.
 • Mogelijkheid om het logo van de campagne te plaatsen op de eigen website om daarmee aan te geven dat u campagnepartner bent;
 • Activiteiten worden opgenomen in de activiteitenkalender op Facebook en de campagnewebsite;
 • Uitnodiging voor de (besloten) netwerkbijeenkomsten die door het Nederlands Focal Point en SZW worden georganiseerd;
 • Uitnodiging voor een besloten netwerkbijeenkomst van campagnepartners;
 • Profilering van expertise op het gebied van PSA;
 • De mogelijkheid om informatiemateriaal (NAPO dvd’s, factscheets en e-guides) aan te vragen en deze te verspreiden naar uw achterban.
 • Zichtbaarheid als campagnepartner richting het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk.

Welke acties worden verwacht van de campagnepartners?
Als partner draagt u de campagne niet alleen een warm hart toe, maar onderneemt u zelf ook activiteiten die aansluiten bij het thema van de campagne. Bovendien neemt u actief deel in onze groep van partners waarmee wij samen de komende twee jaar de koers bepalen. Zodat niet alleen tijdens de campagne maar ook erna de aandacht voor het onderwerp wordt vastgehouden.

Een aantal activiteiten wordt verwacht vanuit de campagnepartners om de boodschap van de campagne te verspreiden, bijvoorbeeld door aandacht aan het thema in nieuwsberichten en op de website, door het promoten of indienen van Goede Praktijken voor de nationale competitie en door het organiseren van activiteiten zoals in de themaweek. Deze week zal elk jaar gedurende de looptijd van het project in het najaar plaatsvinden. Een week lang zal het thema PSA, en in 2014 in het bijzonder werkdruk en werkstress, centraal staan.

Wilt u zich aanmelden als campagnepartner?
Heeft u een grote achterban? Ontwikkelt u zelf preventie-activiteiten? En wilt u actief bijdragen aan de preventie van werkdruk en werkstress? Word dan campagnepartner!

U kunt nu een aanvraag indienen om een officiële partner van de campagne te worden.