Home : Werkdruk en werkstress : Kosten-baten

Kosten-baten

foto: Jim Holmes -OSHA EU

In Europa als geheel worden de totale kosten van psychische aandoeningen (al dan niet werkgerelateerd) geschat op 240 miljard euro per jaar. Minder dan de helft van dit bedrag bestaat uit directe kosten, zoals voor medische behandelingen, terwijl 136 miljard euro het gevolg is van productiviteitsverlies, waaronder ziekteverzuim.

Het Trimbos instituut berekende dat de kosten van het totale verzuim door enigerlei psychische aandoeningen voor Nederland ongeveer 2.7 miljard euro bedraagt (2011).