Home : Partners : Kennisnetwerk

Kennisnetwerk

Wie zijn de kennisnetwerkpartners?

Kennisnetwerkpartners zijn partners die duidelijke expertise hebben over wat rond veilig en gezond werken in Nederland speelt; ofwel vanuit onderzoek, ofwel vanuit de praktijk. Hun rol is enerzijds om NL-FOP, Europa en de campagne te voeden met hun kennis en expertise. Anderzijds zijn zij een doelgroep van de kennis die vanuit Europa beschikbaar komt.

Overzicht


Wat kan de campagne de kennisnetwerkpartners bieden?
Vanuit de campagne kunnen een aantal componenten gefaciliteerd worden:
  • Verwijzing naar organisatie en bedrijf (naam, link naar website en mogelijk logo) op de campagnewebsite en via sociale media.
  • Mogelijkheid om het logo van de campagne te plaatsen op de eigen website om daarmee aan te geven dat u kennispartner van de campagne bent;
  • Activiteiten worden opgenomen in de activiteitenkalender op Facebook en de website van het Nederlands Focal Point;
  • Uitnodiging voor de (besloten) netwerkbijeenkomsten die door het Nederlands Focal Point en SZW worden georganiseerd;
  • Profilering van expertise op het gebied van PSA;


Welke acties worden verwacht van de kennisnetwerkpartners?
Van een kennispartner van de PSA-campagne wordt verwacht dat u de doelstelling en aanpak van werkstress, zoals gehanteerd in de campagne, onderschrijft. Daarnaast wordt van u verwacht dat u informatie (over bv. cijfers over werkdruk, richtlijnen, tools en interventies) kunt leveren voor onder andere de website.

Wilt u zich aanmelden als kennisnetwerkpartner?
U kunt nu een aanvraag indienen om een officiële kennisnetwerkpartner van de campagne te worden.