Home : Werkdruk en werkstress : Hoe kunnen risico's worden beheerst?

Hoe kunnen risico's worden beheerst?


Hoe moet met stress en psychosociale risico's worden omgegaan?

In deze campagne wordt benadrukt dat psychosociale risico's op dezelfde stelselmatige manier kunnen worden beoordeeld en aangepakt als andere veiligheids- en gezondheidsrisico's.

Het standaard risicobeoordelingsmodel en een participatieve benadering zijn ideaal om de risico's vast te stellen en het probleem aan te pakken:
 • In de eerste plaats, vaststellen wat de risico's zijn en wie eraan blootstaan.
  Managers en werknemers moeten zich bewust zijn van psychosociale risico's en vroegtijdige waarschuwingssignalen voor werkdruk en werkgerelateerde stress kunnen herkennen.
 • In de tweede plaats, de risico's evalueren en prioriteiten stellen.
  Beslissen welke risico's het meest zorgwekkend zijn en daarop het eerst focussen.
 • In de derde plaats, het plannen van preventieve acties en maatregelen.
  Er moet een plan worden geformuleerd om psychosociale risico's in de toekomst te voorkomen. Als risico's niet te vermijden zijn, moet worden bedacht hoe ze zo beperkt mogelijk kunnen worden gehouden.
 • In de vierde plaats, het plan uitvoeren.
  De te nemen maatregelen, de noodzakelijke middelen, de personen die bij de maatregelen worden betrokken en het tijdschema moeten worden bepaald.
 • Tot slot, de voortgang doorlopend volgen en evalueren.
  U dient bereid te zijn het plan te wijzigen naar aanleiding van de resultaten van de monitoring.
  Vergeet niet dat mensen verschillend kunnen reageren op gelijke omstandigheden. In uw beoordeling van de psychosociale risico's zou u rekening moeten houden met de mogelijkheden en behoeften van werknemers (bv. gelet op geslacht, leeftijd of ervaring).

Zie ook: