Home : Over ons : Europees Agentschap

Europees Agentschap

Gebouw Agency

Iedere drieëneenhalve minuut komt iemand in de EU door een arbeidsgebonden oorzaak te overlijden. Dat komt neer op meer dan 150.000 sterfgevallen per jaar ten gevolge van arbeidsongevallen (8.900) en werkgerelateerde ziekten (142.000).

Werknemers en werkgevers moeten bewust worden gemaakt van de risico's waaraan zij zijn blootgesteld en hoe zij hiermee moeten omgaan. Instanties op het gebied van gezondheid en veiligheid in de afzonderlijke lidstaten kunnen dit echter niet alleen doen.

Daarom is in 1996 het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk opgericht. Het is de taak van het Agentschap om werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Zij doet dit door kennis en informatie bij elkaar te brengen en te delen en een cultuur van risicopreventie te bevorderen. Het Agentschap is gevestigd in het Spaanse Bilbao.

Meer informatie over het Europees Agentschap treft u aan op de website van het Agentschap.