Home : Over ons : Nederlands Focal Point

Nederlands Focal Point

Het Nederlands Focal Point (NL-FOP) draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling van veiligheid en gezondheid op het werk in Nederland en in Europa, door het importeren en exporteren van kennis, instrumenten en goede praktijkvoorbeelden.

Concrete taken van het Nederlands Focal Point zijn:

  • Het verspreiden van informatie. Enerzijds informatie uit Europa toegankelijk maken in Nederland en anderzijds Nederlandse informatie toegankelijk maken voor andere lidstaten.
  • Het organiseren en promoten in Nederland van de tweejaarlijkse Europese campagne 'een gezonde werkplek'.
  • Het managen van het nationale Focal Point netwerk bestaande uit sociale partners en diverse kennisinstituten en organisaties.
  • Het verzorgen van de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van de producten van EU-OSHA.

NL-FOP kan gezien worden als de vertegenwoordiging van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) in Nederland. De coördinatie en uitvoering is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neergelegd bij TNO, in nauwe samenwerking met werkgevers, werknemers en overheid in de tripartiet samengestelde werkgroep Europese Context:

Meer informatie over het Focal Point treft u aan op de website van het Nederlands Focal Point.

Bekijk ook: Don Giovanni een gevaar op de werkvloer