Home : Over ons : De campagne in Nederland

De campagne in Nederland

Vanaf 2014 voeren het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point voor veiligheid en gezondheid op het werk een campagne over het thema Psychosociale Arbeidsbelasting (werkdruk en werkstress, agressie en geweld, intimidatie, pesten), met de titel ‘Herken de druppel: check je werkstress’.

Deze website is speciaal ingericht om de campagne te ondersteunen. Het geeft voorlichting op het thema, maar is vooral bedoeld om organisaties en bedrijven op te roepen mee te doen aan de campagne en bekendheid te geven aan de diverse activiteiten gedurende de campagne.

Het doel van de campagne is het voorkomen van ziekte en (langdurige) arbeidsuitval door psychosociale risico’s in bedrijven en organisaties.

In 2014 ligt de nadruk op het onderwerp werkdruk en werkstress.

Focus daarbij is het vergroten van leiderschap bij managers enerzijds en  de mentale weerbaarheid, het werkplezier en de arbeidsproductiviteit van werkenden anderzijds. De gevolgen raken zowel werkgevers als werknemers, en het is dus zaak dat zij dit samen oppakken. De campagne wil het taboe rondom werkdruk en werkstress doorbreken.

Dit bereikt de campagne door:

  • Het onderwerp werkdruk en werkstress agenderen in de media en op bijeenkomsten (bewustzijn vergroten)
  • Goede Praktijken binnen organisaties/bedrijven te verzamelen en te verspreiden
  • Het faciliteren en stimuleren van werkgevers en werknemers om werkdruk en werkstress in hun eigen organisatie te agenderen door:
    • het inzichtelijk maken van de opbrengsten van een effectieve aanpak tegen werkdruk en werkstress, voor de werkgever (economisch, goed werkgeverschap) en voor de werknemer (gezondheid, inzetbaarheid);
    • het verzamelen en toegankelijk maken van beschikbare kennis en werkzame instrumenten voor werkgevers en werknemers over het thema werkdruk en werkstress.

Doe mee! vraag ons (gratis) beschikbare materiaal op, gebruik het in uw branche, bedrijf, instelling of organisatie en laat ons weten welke activiteiten u onderneemt. En welk resultaat dat eventueel al heeft want daar kunnen anderen weer van leren.

De campagne  ‘Herken de druppel: check je werkstress’ is de Nederlandse variant van de Europese campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’ die gedurende 2014-2015 wordt uitgevoerd in alle lidstaten van de EU. Het initiatief en de coördinatie van de Europese campagne is in handen van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Informatie over de Europese activiteiten staan op een andere website van het Europees Agentschap.

Voor vragen over de campagne kunt u contact opnemen met:
Nederlands Focal Point
E-mail: nederland_fop@osha.europa.e

Zie ook